Kurumsal

Neden Biz?

Çünkü;

  • Atatürk İlke ve Devrimleri'ne sahip çıkan, laik Cumhuriyet'in kazanımlarını benimseyen bir okuluz.
  • Adalet: Okulumuzun paydaşları olan öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlarına adil olacağız. Adil olmak ve duygudaşlık vazgeçilmez önceliğimizdir.
  • Yeniliklere Açık Olmak: Hayatta değişmeyen gerçeklerin başında değişimin kendisinin olduğundan hareketle yeni fikirlere ve çağdaş yaklaşımlara her zaman açık olacağız.
  • Bireysellik: Her çocuk biriciktir ve kendine hastır. Bu noktadan hareketle bireysel farklılıkların farkında olacağımızı belirtirken, çocukların hem öğrenme alanlarında hem de sosyal gelişim alanlarında özgün olduğunu kabul edeceğiz.
  • İşbirliği: Okulumuzun tüm birim çalışanları ile okul süreçlerinin yapılandırılmasında, işbirliği içinde olmak önceliğimizdir. Zira alınan kararlar "Bizim Okulumuz" düşüncesinden hareketle veli okul işbirliği içerisinde alınacaktır.
Öğrencilerimizin ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine; yani hep olumluya odaklanacağız.