Kurşun Kalem

Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik çalışmalarımız aşağıda belirtilen 3 doğrultuda yürütülmektedir.

1. Çocuklara Yönelik Çalışmalar

Okula Uyum ve Oryantasyon Çalışmaları
Çocukların ilk sosyal açılımlarını güvenli şekilde gerçekleştirmek amacı ile çocuğa uygun olan oryantasyon programı danışmanımızca hazırlanmaktadır.

Çocuğu Tanıma Programı Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri, karakteristik özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri,  bireysel ve grup çalışmaları ( gözlem, oyun vb ) sonucunda değerlendirilmektedir.

Çocuğu Yaş Gelişim Özelliklerine Göre İnceleme ve Değerlendirme
Her çocuğun ayrı ayrı; psiko-motor, bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve öz bakım gelişim süreçleri incelenir ve her dönem rapor düzenlenerek gelişim grafiği değerlendirilir.

Olası Bir Davranış veya Uyum Probleminin Tespit Edilmesi, Değerlendirme ve Takibi
Olası bir davranış veya uyum problemi tespit edilirse veliye bildirilmesi, çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programının oluşturulması, problemin takibi ve değerlendirilmesi yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde dış bir kaynaktan uzmana yönlendirme gerçekleşir.

2. Ailelere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Veli Görüşmeleri
Bireysel veli görüşmelerinde, danışman ve veli, çocukların gelişim özellikleri ile ilgili paylaşımlarda bulunurlar.

Bültenler
Aylık eğitim bültenlerinde aileyi destekleyici, farklı konularla ilgili makaleler bulunmaktadır.

Aile Danışmanlığı
Aile danışmanlığı hizmetinde, ailenin talep ettiği bir rehberlik konusunda aileleri bilgilendirici yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.  

3. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Hizmet İçi Eğitimler
Eğitim programları, iletişim becerileri, gelişim özellikleri, davranış yerleştirme stratejileri vb. konularda paylaşım toplantıları ve uygulama örnekleri gerçekleştirilerek öğretmenlere rehberlik hizmeti sunulmaktadır.