Kurşun Kalem

Eğitim Sistemi

high scope

     High-Scope Eğitim Yaklaşımı, 1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır.

  
       Uyguladığımız bu sisteme  göre çocuğun gelişimi rastlantısal değildir. Gelişim sadece dış güdülemeden gelmez, bu her şeyden önce çocuğun içindeki bir buyruktan gelir ki; biz buna olgunlaşma diyoruz. Çocuk bir daha asla bulamayacağımız “ müthiş bir öğrenme aşkıyla ” doğar. Burada önemli olan bu aşkı yok etmeden her gelişim aşamasında çocuğun belli yetenek ve becerilerini geliştirmesine fırsat vermek ve desteklemektir.

         High Scope Sisteminde çocuk kendi kendini geliştirir çünkü geleneksel eğitimde olduğu gibi çocuğa daima öğretim amacıyla yaklaşılmaz, aksine kendini gerçekleştirmesine, keşfetmesine imkân sağlayan uygun ortamlar sunulur. Bu sistemde öğretmen sadece rehberdir.

         High Scope Sisteminde, çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma becerilerinin geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin, özgüven ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Küçük bir çocuğun bile, farklı durumları başkalarından değil, kendi deneyimleri sonucunda öğrenebileceği kabul edilir. Bu planlı sistematik yaklaşım içinde çocuğun geniş özgürlükleri vardır.

          High Scope Sisteminde öğrenme sürecine önem verildiği gibi, süreç sonucunda ortaya çıkan sonuçlara da önem verilerek, değerlendirilir. Sistemde, kaliteli bir eğitimin sağlanabilmesi için çocukların gelişim aşamalarını temel alan bir müfredatın uygulanması gerektiğini düşünüldüğünden, müfredat bilimsel bir kurama, araştırmalara ve uygulamalara dayandırılmıştır.