Dersler

Yabancı Dil

         İnsan hayatında sihirli zaman olarak nitelendirilen okul öncesindeki doğal öğrenme yeteneği, merak dürtüsü ve araştırma isteği yeni bilgi kazanımında yetişkinlere oranla çocuklar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj yabancı dil öğreniminde de oldukça önemlidir.

          Merak ve öğrenme güdüsünün fazla oluşu, hata yapma korkusunun olmaması, gırtlak yapısının müsait olması, beyin gelişiminin uygun olması sebepleriyle, yabancı dilde temel oluşturmada en kritik dönem olarak okul öncesi eğitim yaşını söyleyebiliriz. 3-6 yaş arası çocuklarda dil öğrenme kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Bu yaş grubunda zihin yetişkinlerin ya da gençlerin tersine, bilinçli bir öğrenme olmadan dil öğrenmeye hazırdır. Bu dönemde İngilizce eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı bir dil olgusunun farkına varması gibi kazanımlar amaçlanmaktadır.

           Okulumuzda; çocuklar dili öğrenmeye koşullandırılmazlar. Gün içinde yaptıkları etkinlikleri icra ederken öğretmenleri ile iletişim kurabilmek için yabancı dili farkında olmadan öğrenmeye başlarlar. Süresi çocuktan çocuğa değişmekle birlikte; zamana ihtiyaç duyulan bir kazanımdır. Bu dönemde en önemli destekleyici sabırdır. Amacımız doğal süreç içerisinde İngilizceyi günlük hayatın akışı içinde yaşayarak kazandırmak ve içselleştirmektir. 

            Bunun için farklı öğrenme yollarını (dokunsal öğrenme,- görsel öğrenme,- işitsel öğrenme ) göz önünde bulundurarak, farklı zeka alanlarına yönelik etkinliklerle programımız Hıgh Scope Eğitim sistemine uygun olarak uygulanır.

OKULUMUZDA İNGİLİZCE DERSİ HAFTADA 5 GÜN 11 SAATTİR.

  • 5 SAATİ İNGİLİZCE DERSİ
  • 5 SAATİ GÜNLÜK KONUŞMA EGZERSİZLERİ
  • 1 SAATİ İNGİLİZCE DRAMA OLARAK VERİLİR.