Dersler

Drama ve Diksiyon

Küçük sanatçılar

      Yaratıcı drama,  çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır.

      Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için duyularını, hayal gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar. Hayal gücü, zihinsel canlandırma olayıdır. Çocuk, gerçekte görünmeyen bir varlığı, nesneyi hayal etme yoluyla zihinsel işlemler yaparak onu hissetmeye, ona dokunmaya, tadını almaya, koklamaya çalışır. Bu durum zihinsel egzersiz yapma olayıdır. Çocuklar drama etkinlikleri sırasında kendilerine sunulan günlük yaşamları ile ilgili problemleri farklı şekillerde yeniden yaşarlar. Böylece problem çözme becerileri desteklendiği gibi olaylara farklı bakış açılan geliştirmesi sağlanır.

      Okul öncesi çocuğun kişilik gelişiminin büyük oranda tamamlandığı bir dönemdir. Bu sürecin sağlıklı ve etkin öğrenme metotları ile geçirilmesi yaratıcı, sorgulayan, kendine güvenen ve erdemli bireylerin yetişmesini doğrudan etkileyecektir. İşte bu gerekçelerden yola çıkarak yaratıcı drama ve diksiyon  çalışmalarına,  yaparak ve yaşayarak öğrenmeye programlarımız içerisinde ayrı bir yer vermekteyiz.