Blog

Beykent Kurşun Kalem Anaokulu

Anaokuluna Yeni Başlayan Çocuklarda Adaptasyon

Anaokuluna başlamak gerek aile, gerek çocuk için önemli bir adımdır. Bu süreç onların hayatlarında yepyeni bir sayfanın açılışı,  yepyeni başlangıçların oluşumu, yepyeni deneyimlerin elde edilmesinin miladı olarak görülme şeklidir. Bu süreçle birlikte çocuklarda bazen beklenilen, bazen de hiç beklenilmeyen tepkiler yaşanır.  Zaman zaman sadece çocuklar değil,  anne ve babalar da abartılı davranışlar ve kaygılar yaşarlar. Anne ve babalarda yaşanılan bu davranış şekilleri, çocukları bu dönemde olumsuz olarak etkiler. Anne ve baba ne kadar rahat ve olağan davranırsa bunun yansıması da çocuğa o derece olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

Kaygı yaşayan çocuğa sabırlı davranmak ve destek olmak; anne, baba, öğretmen üçgeninin en önemli görevi olmalıdır. Çocuklar 3 yaşından itibaren sosyalleşme gereksinimi duymaya başladıkları için  hayatlarına okul kavramını sokmak onların bu ihtiyacını gidermek açısından daha da önem kazanmaktadır.

Anaokuluna yeni başlayan çocukların en büyük sorunlarından biri tanımadığı kişilerle aynı ortamda kalmak olduğu için, çocuğu kişisel özelliğine göre en uygun adaptasyon süreci ile okula alıştırmak gerekir. Bunun için de okul rehberlik biriminin önerdiği oryantasyon biçimine veli mutlaka bağlı kalmalıdır.

Genellikle öz bakım becerilerinin evde anne-baba tarafından karşılanması, okulda çocuğun ne yapacağını bilememesi, sürekli okulda kalacağını ve anne-babanın onu almaya gelmeyeceğini düşünmesiyle birlikte var olan bu kaygı daha da artarak ağlamaya dönüşmektedir. Böyle durumlarda  evde süre gelen hayatının değişmemesini isteyen ve anne-babadan kopamayan çocukların okula başlama süreci maalesef daha zor geçmektedir.

Anaokuluna Başlayan Çocukları Davranış Şekilleri Olarak Üç Ayrı Gruba Ayırmak Mümkündür:
İlk gruba giren çocuklar; yeni ortama adapte olan mutlu, uyumlu çocuklardır.
İkinci gruba giren çocuklar; ilk başta her şey yolunda gidiyor gibi görünür. Ancak bir süre sonra çocuğun gerçeği fark etmeye başlamasıyla birlikte ve okul kurallarını öğrenmesiyle olumsuz tepkiler ortaya çıkar. Ağlama krizlerine giren, okul kapısında anneyi bırakmayan ve en önemlisi sınıfa girmekte zorluk yaşan çocuklar ikinci gruptadır.
Üçüncü gruba giren çocuklar; ilk günden itibaren tepkili ve kaygılı olan çocuklardır. Bu tip çocuklar evden ayrılmakta, okula girmekte, anneyi ya da babayı bırakmakta, sınıf içi faaliyetlere katılmakta zorluklar yaşar ve yaşatırlar.
Adaptasyon Sürecini Kolay Atlatabilmek İçin Nasıl Davranılmalı?
İlk kural olarak anne ve baba rahat ve endişesiz olduğunu kesinlikle çocuğa hissettirmelidir.
Anne ve babalar, çocuğa okulda güvende olacağını, onunla ilgilenecek bir öğretmeni olacağını, yapmak isteklerini öğretmeni ile paylaşabileceğini ve en önemlisi orada mutlu olacağını söyleyerek çocuğun öğretmenine ve okula karşı güven duymasını sağlamalıdır.
Anne ve babalar, çocuğa okulda kalacağı zamanı onun anlayacağı kısa cümleler kullanarak anlatmalıdır.
Anaokulunun anne babalar için değil, sadece çocuklara özel olduğu sık sık vurgulamalıdırlar.
Anne ve babanın okula ve öğretmene duyduğu güven sık sık çocuğa hissettirilmelidir.
Çocuğa okulda neler yaptığı ile ilgili çok sık sorular sorulmamalıdır. Eve getirdiği faaliyetler ya da öğretmeninden alınan bilgiler doğrultusunda sohbetler açılıp, çocuk isterse bu sohbete devam edilmelidir.
İlk başlarda,  çocuğun kendisini okula getiren anne-babasına aşırı bir düşkünlüğü varsa ve ondan ayrılmak istemiyorsa daha az bağlı olduğu bir yakını (Anneanne, babaanne, dede vb.) tarafından okula getirilmelidir.
Veli mümkün olduğunca çocuğu okul kapısından teslim edip, tekrar okul kapısından almalıdır. Velinin; çocuğu getirdiğinde okulun içine girmesi, çocuğun veliden kopmasını zorlaştıracaktır.
Vedalaşmalarda çocuk genellikle ağlıyorsa kararlı olup çocuğa acabalar yaşatmadan okuldan ayrılmak gerekmektedir. Bu tür durumlarda çocuğun başı okşanarak veli tekrar onu almaya geleceğini mutlaka ifade etmelidir. 
KURŞUN KALEM ANAOKULU OLARAK; DOĞRU YÖNTEMLER İLE HER ÇOCUĞUN EN GEÇ 2-3 HAFTALIK BİR SÜRE İÇERİSİNDE OKULA SEVEREK GELİP GİTMEYE BAŞLAYACAĞINA İNANIYORUZ.